เราเป็นบริษัทตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

เราเป็นบริษัทตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Freight Forwarder) และ ตัวแทนในการเดินพิธีการศุลกากรในด้านการนำเข้าส่งออก (Customs Broker) หรือที่คนไทยเรียกกันว่า ชิปปิ้ง(Shipping) โดยทางบริษัทมีบุคลากรที่มีประสบการณ์สูง มีความรู้ความชำนาญในด้าน โลจิสติกส์ กฎระเบียบ พิธีการศุลกากร พิกัดอัตราศุลกากร สามารถให้บริการลูกค้า ช่วยวางแผน ประเมินต้นทุน และแก้ไขปัญหาเชิงลึกได้

สินค้าที่บริษัทมีความชำนาญ เครื่องจักรอุตสาหกรรม ขนาดเล็ก-ใหญ่ , ไม้แปรรูป ,แร่ , สินค้าอุตสาหกรรมทั่วไป

บริการของเรา

บริการขนส่งทางเรือ-เครื่องบิน

บริการจัดหาระวางขนส่งสินค้าทางเรือและเครื่องบิน

บริการรถขนส่งระหว่างท่าเรือและที่อยู่ลูกค้า

บริการรถขนส่งระหว่างท่าเรือ-สนามบินและที่อยู่ลูกค้า

บริการจัดทำบรรจุภัณฑ์ส่งออก

บริการจัดทำบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งออกที่เหมาะสมสำหรับสินค้า

บริการเดินพิธีการศุลกากร

ทางบริษัทมีบุคลากรที่มีประสบการณ์สูง

บริการให้คำปรึกษาเพื่อวางแผนการนำเข้าส่งออก

ทาง TKR Shipping ยินดีให้คำแนะนำ และช่วยคำนวณต้นทุนในการขนส่งโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

บริการทำประกันภัยสินค้า

ทำประกันภัยเป็นทางเลือกที่ช่วยเพิ่มความสบายใจให้กับผู้นำเข้าส่งออก

เงื่อนไขทางการค้าระหว่างประเทศ

เงื่อนไขทางการค้าระหว่างประเทศ (INCOTERMS) เป็นข้อตกลงที่เป็นสาระสำคัญที่ช่วยทำให้ผู้ซื้อและผู้ขายเข้าใจขอบข่ายของการทำงานและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น การใช้ INCOTERMS ที่ต่างกัน ทำให้ต้นทุนสินค้าต่อหน่วยต่างกัน และภาระในการรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นต่างกัน ซึ่งถูกแบ่งไว้ตามเทอมการขนส่ง ทาง TKR Shipping จัดทำตารางเพื่อความเข้าใจ อธิบายได้ดังต่อไปนี้

Shipper = ผู้ส่งออก
Consingee = ผู้นำเข้า
Export Customs Clearance Transport to Port of Export Export Local Charge Freight Insurance Import Local Charge Transport From Port of Import to Destination Import Customs Clearance Import Tax
EXW Consingee Consingee Consingee Consingee Consingee Consingee Consingee Consingee Consingee
FCA Shipper Consingee Consingee Consingee Consingee Consingee Consingee Consingee Consingee
FAS Shipper Shipper Consingee Consingee Consingee Consingee Consingee Consingee Consingee
FOB Shipper Shipper Shipper Consingee Consingee Consingee Consingee Consingee Consingee
CNF Shipper Shipper Shipper Shipper Consingee Consingee Consingee Consingee Consingee
CIF Shipper Shipper Shipper Shipper Shipper Consingee Consingee Consingee Consingee
CPT Shipper Shipper Shipper Shipper Consingee Shipper Shipper Consingee Consingee
CIP Shipper Shipper Shipper Shipper Shipper Shipper Shipper Consingee Consingee
DAT Shipper Shipper Shipper Shipper Shipper Shipper Shipper Consingee Consingee
DAP Shipper Shipper Shipper Shipper Shipper Shipper Shipper Consingee Consingee
DDP Shipper Shipper Shipper Shipper Shipper Shipper Shipper Shipper Shipper

เบอร์หลัก
สำรอง 1
สำรอง 2

298 สุคนธสวัสดิ์ 1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพหมานคาร ประเทศไทย 10230